Villkor

Offerter

Offerter vi skickar gäller i normalfall 1 månad från utfärdat datum. Många gånger så har vi överseende med förfallodagen men kontakta oss för mer information gällande din offert. Skulle området kring objektet som offerten berör förändras så gäller inte offerten längre. Till exempel om det sker någon byggnation som förhindrar vårt arbete. 

Faktura

Fakturan ställs normalt sätt på 14 dagar och detta villkor står med på offerten. Motsäger ni er detta och vill betala på 30 dagar måste ni meddela oss när vi skickar offerten. Annars så har ni godtagit betalningsvillkoren. Fakturan skickas alltid när arbetet är avslutat och efter eventuell bortforsling är utförd.

RUT-avdrag

Om skatteverket inte medger, hel eller delvis, utbetalning av RUT-avdraget äger vi rätt att omgående fakturera er på återstående del av arbetskostnaden. Det finns även möjligheten att ändra vem i hushållet som RUT-avdraget står på. 

Stubbfräsning

Vi tar inget ansvar för avfrästa kablar eller fiberoptik så till vida vi inte blivit tydligt informerade om dessa i förväg. Vi forslar inte bort fliset som blir efter stubbfräsningen. Denna krattar vi ihop och fyller hålet från stubben i den mån som är rimligt. Här gäller grov städning. Om det önskas bortforsling så måste detta kommuniceras innan offertskrivande. Det gäller också om vi behöver sänka stubben innan vi kan fräsa.

Trädfällning

Stubbfräsning ingår inte i trädfällning. Om detta önskas så måste vi veta detta vid offertskrivande. Står inte stubbfräsning med på offerten så är det inte medräknat. Det är viktigt att påpeka om det finns känsliga föremål i marken runt om trädet som ska fällas. När stammen plockas ner i bitar så kan marken tryckas till något (10-20 cm) och risken finns att något där under går sönder om det är på det djupet. 

Bortforsling

Ingår inte i offerten om det inte står med specifikt. Det är inte heller en tjänst som ingår i RUT- avdraget då det inte sker på tomten. Om bortforslingen önskas läggas på efter att arbetet är slutfört så kommer kostnaden för den bli högre än om den planeras med från början. Detta är på grund av att vi planerar vårt arbete om materialet ska bort eller inte. 

Marklov

I vissa kommuner föreligger det krav på att ansöka om marklov för att fälla träd som är större än 20 cm i diameter i brösthöjd. Ansvaret för att ansöka om marklov åligger trädägaren och vi har inget ansvar för eventuella viten som kan träda i kraft. 

Städning i samband med våra tjänster

I alla jobb vi utför ingår grovstädning. Vi försöker alltid återställa marken kring arbetsplatsen så gott vi kan. Vi tar med oss det som går inom rimlig tid att kratta och räfsa ihop samt blåsa med lövblås. Önskas finare städning så behöver vi veta detta innan arbetet utförs så det kan tas med i beaktning vid offertens skrivande. 

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen började gälla 2018-05-25 och berör alla företag som registrerar personuppgifter. THC Arborist AB delar aldrig, eller säljer kunduppgifter till tredje part. Vi sparar uppgifterna för vår offert- och fakturahantering. Om du önskar få dina uppgifter raderade så måste du meddela oss så vi kan ta bort dem ur systemet.