Flisning eller bortforsling

Bortforsling eller trädflisning i Blekinge med omnejd

Efter att beskärnings- eller fällningsarbetet är klart har vi möjlighet att ta med oss de grenar och stammar vi sågat ner. Beroende på mängd så kan vi antingen lasta det på släp och köra det till deponi eller så lägger vi det på hög och kör bort det med lastbil.

Vi har också en mycket effektiv flishugg som enkelt hanterar grenar och mindre stammar. Det innebär att vi har möjlighet att flisa det mesta av trädresterna. De stammar som blir kvar kan vi i stället kapa i lämpliga längder, exempelvis vedlängder, om intresse för vedeldning finns. Fliset kan sedan användas som marktäckning under buskarna och rabatterna i trädgården. 

Vi erbjuder trädflisning efter arbetet vid behov

Vad är fördelarna med trädflisning?

Användning av organiskt marktäckningsmaterial hjälper till att stabilisera jordtemperaturen och minska avdunstningen av vatten från rötterna. En annan positiv effekt är minskad jorderosion och jordkompaktering.

Behöver du hjälp med att flisa träd i Blekinge?

Vi är även verksamma i södra Småland och Gotland. Du kan ringa oss eller kontakta oss med formuläret för en kostnadsfri offert.