Konsultering

Besiktning

Besiktningsrapporten kan ligga till grund vid upphandling av trädvårdsåtgärder och upprättande av trädvårdplan samt skötselplaner. Det finns olika sorters besiktningar och det gäller oftast om det är enstaka träd eller ett specifikt. Vi använder oss av ’Standard för trädinventering i urban miljö Version 2.0’ som styrdokument för att bedömma vitalitet och skadeklass.

  • Okulärbesiktning sker ifrån markplan och innehåller mindre detaljerad text. Skulle vi se ett behov av en mer djupgående besiktning så kommer vi rekommendera detta.
  • Djupbesiktning är mer ingående och detaljerad i text, kan ske klättrande. Dokumenteras med bilder och mer omfattande text i en besiktningsrapport. Om det finns tecken på svamp/rötangrepp, kan besiktningen kompletteras med en resistografundersökning. Denna tjänst hyr vi in externt vid behov

Utlåtande

Vi skriver ofta utlåtande som underlag till trädfällning där kommunen kräver marklov. Utlåtanden kan också utfärdas vid skadegörelse där försäkringsbolag och andra instanser är involverade.

Värdering av träd

I vissa fall så kan man behöva värdera träd. Behovet kan förekomma vid vandalisering eller annan skadegörelse av allmänna eller privata träd. Vi använder oss av Alnarpsmodellen för värdering av träd för denna ger det mest objektiva värdet.

Kompetens

Vi har 2 års studier på högskolenivå i sjukdomar och skador på träd samt tillämpad trädvård och har goda kunskaper om vilka faktorer som påverkar om ett träd ska klassas som ett riskträd, samt vilka åtgärder som går att göra för att minska riskerna.

Behöver du trädkonsultering?

Du kan ringa oss eller kontakta oss med formuläret så återkommer vi inom kort.