Kronstabilisering

Kronstabilisering i Blekinge med omnejd

En lyckad kronstabilisering förlänger trädets funktionella livslängd. 

Kronstabilisering kan användas på träd med försvagningar som utgör en risk för trädet, människor och egendom men inte kan göras säkrare genom beskärning. Kronstabiliseringen bör kontrolleras med en intervall på 3-5 år. 

Kronstabilisering innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra i syfte att ge stöd, och därigenom göra kronan stabilare. För träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, t.ex. dubbla stammar med invuxen bark och spetsiga grenvinklar kan stabilisering vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning.

En lyckad kronstabilisering förlänger trädets funktionella livslängd. Oftast utförs en avlastande beskärning i samband med stabiliseringen. Man avlägsnar och kortar av mindre grenar i avlastande syfte och undviker därigenom stora snittytor på trädet. 

Stabiliseringstekniken varierar beroende på situation. För att ett system skall vara effektivt är det viktigt att det placeras på rätt sätt. Ett felaktigt placerat system kan orsaka stam och grenfrakturer genom att skapa extrema belastningar i kronan.

Kronstabilisering Blekinge
Kronstabilisering i Blekinge, Karlskrona med omnejd

Offertförfrågan

Du kan ringa oss eller kontakta oss med formuläret för en kostnadsfri offert.